Διαλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό ανάλογα με τον τύπο μαλλιών, τις ανάγκες των μαλλιών και τα πλεονεκτήματα των προϊόντων.
Όλα τα μαλλιά προστατεύουν το χρώμα.